Svensk Driftpartner tackar för förtroendet att få bygga upp och drifta Atrax Energi och Miljö AB´s IT-arbetsplats. Det nytecknade avtalet omfattar Servicedesk, Arbetsplats och Säkerhet med innovativa Samverkansforum för en proaktiv utveckling!

Gasellföretaget Atrax arbetar som konsulter inom samhällsbyggnad och infrastruktur och befinner sig i en stark tillväxtfas. De har därför behov av en engagerad, lyhörd och flexibel partner där användaren står i första rummet och tekniken styrs av dennes behov.

Läs mer på Atrax hemsida: https://www.atrax.se/