Svensk Driftpartner AB grundades 2015. Svensk Drift är specialiserade på molntjänster och IT-drift med fokus på affärsnytta. Vi levererar IT-driftlösningar i teknisk framkant till företag och organisationer, samt till offentlig sektor.

Genom hög kompetens, lång erfarenhet, stort engagemang samt tjänster och produkter som effektiviserar kundernas IT-miljö, erbjuder vi ett ansvarstagande strategiskt och långsiktigt partnerskap. Åt flera av våra kunder fungerar vi som ”extern IT-avdelning” eller som stöd i form av kompetens vid genomförande av större IT-projekt.

Svensk Drift står för kunskap, engagemang, förtroende och närhet. Våra kunder och dess förtroende är vår absolut viktigaste tillgång. En långsiktig samarbetspartner med ett strategiskt tänk som gör att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet och låta oss förenkla nyttjandet av it i vardagen.

Genom vår samlade erfarenhet och djupgående kompetens kring molntjänster och IT-drift, kan vi garantera en oslagbar kombination för en framtidssäkrad, modern och flexibel drift av er IT-miljö.

Varför välja oss?

Vi är specialiserade på molntjänster och IT-drift där vi tillhandahåller professionella tjänster för drift av affärskritiska IT-funktioner. Vi har tillsammans en bred erfarenhet och en gedigen kompetens i samtliga branschaktuella områden.

Vår Ambition

Vår ambition är och kommer alltid att vara att skapa långsiktiga relationer som bygger på ömsesidighet, förtroende och partnerskap där vi skapar mervärde för våra kunder genom att leverera professionella IT‐lösningar som ger våra uppdragsgivare affärsmässiga fördelar.