Applikation & Automation

Vi hjälper er att minimera risken för den mänskliga faktorn, personberoenden samt att effektivisera era arbetsprocesser. Anpassade applikationsdriftslösningar baserat på er verksamhet.

 

 

Automation

 

För att minimera risken med ”human errors” , personberoenden och tidsbrist jobbar vi tillsammans med er för att automatisera just dom flödena er verksamhet har mest nytta av att automatisera.

Exempelvis har vi ofta automatiserat beställningsprocesser, godkännandeflöden samt On/Off boarding processerna

Basdrift

 

Avser en teknisk drift av en applikation där vi tar fullt tekniskt ansvar kring applikationen och levererar den som en paketerad tjänst

Ex. SQL-DBA,
M365 tenant mgmnt

Specialapplikationer

 

Drift av egenkodade eller mindre kända applikationer.
Tillsammans med er lär sig våra seniora tekniker just er applikation och vi tar sedan över ansvaret och driften

Applikationsdrift

 

Drift av en känd applikation ( ex. Visma business, Maconomy) på olika nivåer enligt nedan:

Platinum
Full teknisk och instruktionsbaserad drift av applikationen. Ansvarar och agerar SPOC gentemot applikationsleverantörer samt upprättar SLAer. Ansvarig och äger Change och Capacity-processen gentemot er och leverantör

Guld
​​​​​​​Full teknisk och instruktionsbaserad drift av applikationen samt upprättande av SLAer