Nät

Med ett fokus på tillgänglighet och säkerhet levererar vi stabila nättjänster som ligger till grund för all kommunikation

 

 

Lokalt nätverk

  Infrastruktur
Brandväggar
Switchar/LAN
Accesspunkter/WiFi

Remote access

 

Klienter
Klient VPN

Datacenter
Krypterad datalänk till kontor/datacenter

Optioner

 

Säkerhet
IPS/IDS
Nätverksauthentisering 802.1x
DDOS skydd

Övrigt
Redundans
WAN/Internet management