Kundrelationer 

Vi sätter alltid kunden och relationen i centrum och möjliggör en konstruktiv dialog tillsammans för att skapa en proaktiv och affärsdriven IT-leverans. – Människan först, Tekniken sen

 

 

Männsikan först, tekniken sen.

 

Många bolag kan leverera bra IT.
Få bolag förstår vikten av samverkan.

Våra dokumentarade unika processer och rutiner är kunskap kring  samverkan för en framgångsrik ITIL baserad leverans

Roadmap

  En tydlig och överenskommen roadmap med workshops för framtida planering, budgetering och uppföljning av såväl IT som verksamhetsprojekt

Fakturering

 

En tydlig och korrekt fakturering är en självklarhet inom alla  våra leveranser.

För oss är det viktigt att  man på ett enkelt och övergripande sätt kan se dom faktiska kostnaderna för leveransen

Forum

 

Operativa - Tekniska
Rapportering  av daglig drift (1/mån eller efter behov)

Taktiska - Affärsmässiga
Genomgång av affären, nya projekt, översyn av Roadmap (1/kvartal)

Strategiska - Relation
Avtals- och verksamhets-diskussioner/planering för kommande år (1/år)

Optioner

 
  • Specialanpassad rapportering
  • Anpassad fakturering
  • Business Process Management
  • Upphandlingsstöd
  • Nulägesanalyser
  • Application usability
  • Kommunikationspaketering