Vi på Svensk Driftpartner, SDP, kommer från väldigt skilda bakgrunder och har med oss olika erfarenheter,  men vi delar ett tankesätt; "Människan först, Tekniken sen". Detta är för oss inte bara en ”oneliner” utan det är devisen vi alla vill jobba med och göra affärer utefter. 
I våra olika projekt och åtaganden ser vi även att många kunder efterfrågar leveranser där just människan sätts i fokus och tekniken blir sekundär. Detta gör att våra leveranser sker mer inom ramarna för ett partnerskap än en klassisk kund/leverantörs -relation, något som uppskattas av alla parter.

Självklart har vi även extremt duktiga tekniker inom flera olika områden hos oss, gemensamt för dem alla är att dom är extremt duktiga på sina respektive områden men ännu viktigare är att man delar synen på Människa, IT och affärer.
Det gör att vi har väldigt roligt tillsammans när vi levererar på våra affärer samt uppfattas av våra kunder som väldigt involverade och intresserade av deras verksamheter.

Detta arbetssätt kombinerat med våra förmågor och personligheter tror vi är en väg till framgång för både våra kunder, partners och oss själva. Både som bolag och människor!